Fiscal Batch Processing


Od zoznámenia až po implementáciu

realizovanie komunikácie medzi nadradeným systémom a fiškálnym zariadením

     Jednoduchá aplikácia použiteľná rôznymi spôsobmi s univerzálnym rozhraním pre rozmanité zariadenia na tlač pokladničných dokladov v troch krajiných (Slovensko, Česko, Poľsko) ponúka nové možnosti uplatnenia Vášho softvéru.

     Fiscal Batch Processing je exe program bez grafického používateľského prostredia, ktorý na základe vstupných inštrukcií zadaných ako parameter programu pri spustení, komunikuje s fiškálnym zariadením a vykoná určité činnosti. Návratová hodnota vrátená po ukončení programu informuje o úspešnom vykonaní danej činnosti alebo o chybe, ktorá nastala počas vykonávania tejto činnosti. Princíp a celú technológiu je možné naštudovať a odskúšať si na jednoduchom projekte TestTechnológie aj so zdrojovými kódmi.

     Program Fiscal Batch Processing môžu využívať rôzne nadradené systémy, ktoré potrebujú implementovať komunikáciu s fiškálnymi zariadeniami (registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne). Podrobný popis komunikačného protokolu je uvedený v dokumente ŠpecifikáciaKomunikácie.


Nadradené systémy

referencie na systémy využívajúce toto rozhranie :

Zariadenia eKasa SK

implementovaná komunikácia s eKasa zariadeniami :

Fiškálne zariadenia PL

implementovaná komunikácia s fiškálnymi zariadeniami :

POS Receipt Printer

tlač dokladov na nefiškálnych tlačiarňach :

Elektronická evidence tržeb (EET) CZ

online registrace tržeb je způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka posílány na státní správu

Testovacia verzia platná pre rok 2021


Podpora vývoja projektu

ďakujem, že ste dobrovoľne finančne podporili vývoj projektu : SK1583605207004200643295

Get in Touch

 • Phone:
  +421 907 595594
 • E-mail:
  miroslav@dobak.sk
 • Address:
  Gen. Miloša Vesela 85/16
  03401 Ružomberok
  Slovakia